צרו קשר לתוכן הדף

מידע למתכננים

החל מתאריך 1.6.23 יש לשלוח תוכניות ולהגיש בקשות רק דרך המערכת לתיאום תשתיות בקישור הבא:

https://is-il.creatio.com/Login/NuiLogin.aspx?ReturnUrl=%2f

 

ניתן להוריד את שכבות הממ"ג של הרשות בפורמט SHP או DXF,

שכבת הנחלים כוללת ערוצי ניקוז בעלי אגן היקוות של 2 קמ"ר ומעלה, השכבה כוללת הערכת ספיקות להתרשמות כללית, אינה מתוקפת ואין לעשות בה שימוש לצרכי תכנון.

שכבת פשט ההצפה הינה טיוטה תכנונית בלבד, בקנ"מ מאוד קטן, ואינה מאפשרת תכנון מפורט. השכבה הינה להתרשמות כללית בלבד.

*אין להסתמך על שכבות אלה בתכנון מפורט, רשות הניקוז אינה אחראית לנזקים הנובעים מתכנון לקוי שעשה שימוש בשכבות אלו, על מתכנן הניקוז לבצע ניתוחים הידרולוגיים עצמאיים ולאשרם ברשות הניקוז טרום תכנון.

מסמכים