צרו קשר לתוכן הדף

מינהלות נחלים

לכל קטע תכנון תוקם מנהלת נחל שתהייה שותפה בהנחיית התכנון.

השותפים לתכנון הם:

  • רשויות מקומיות הגובלות בנחל.
  • קק"ל.
  • רט"ג.
  • משרד החקלאות.
  • המשרד להגנת הסביבה.
  • רשות העתיקות.
  • ושותפים נוספים לפי ההקשר והצורך.