צרו קשר לתוכן הדף

חזון רשות נחל וניקוז שורק-לכיש

רשות הניקוז שורק-לכיש הינה רשות סטטוטורית האחראית לנחלים ולסביבתם במכלול ההיבטים הבאים:

  • מניעת הצפות בסביבות נחלים ראשיים , על-פי הסתברות התכן המוגדרות בחוק.
  • שימור קרקע ומניעת סחף בתחום הרשות.
  • פיתוח סביבת הנחלים ומרחב אגן ההיקוות לרווחת הציבור.
  • שיקום והשבת מצב אקולוגי רצוי לערוצי רשות הניקוז.
  • התייחסות למי הנגר כמשאב לאומי שיש לנהלו בתבונה.
  • שיתוף הציבור והגדלת המודעות לנושאי נחלי רשות הניקוז.

פירוט

רשות נחל וניקוז שורק לכיש, הינו גוף בעל אפשרויות רבות לתכנון וביצוע אינטגרטיבי במרחב.

נחלי הרשות הינם עורקים המחברים את כל המרחב, ולכן נותנים אפשרויות לפיתוח סביבתי נרחב, עבור תושבי המרחב.

יכולות הביצוע של רשות הניקוז, הינן מהירות, הן התחום הביצועי, והן בתחום הבירוקרטי.

רשות הניקוז תקדם תוכניות מניעת הצפות בתחומה. תוכניות אלה ישולבו בתוכניות אקולוגיות בנות קיימה, ותוכניות נופיות לרווחת התושבים.

בין השאר תתוכנן רצועת נחל שתכלול יעור ושתילה בשיתוף עם קק"ל על פי תמ"א 20, תכנון מסלולי טיול, ופינות נוף.

רשות הניקוז תקדם תכנון המתייחס למי הנגר כמשאב לאומי, ולא כמטרד שיש להפטר ממנו.

בין השאר יבחנו שימושים למי הנגר, כגון לימנים לשתילה בתחום הנחל, ומאגרי ויסות שיוכלו לשמש להחדרת מים לאקויפר, או לשימושים חקלאיים.

רשות הניקוז תקדם תוכניות שימור קרקע, בשיתוף עם משרד החקלאות, למספר מטרות:

  • הקטנת כמויות סחף לנחלים.
  • שימור קרקע חקלאית.
  • מניעת נזקי סחף מנחלים.

רשות הניקוז תפעל לשיתוף הציבור, לפרויקטים חינוכיים להבנת מרחב הנחל וחשיבותו, בתחומים אקולוגיים, סביבתיים, ותחומי מורשת במרחב.