צרו קשר לתוכן הדף

נוהל קבלת תכניות ברשות ניקוז שורק לכיש

החל מתאריך 1.6.23 יש לשלוח תוכניות ולהגיש בקשות רק דרך המערכת לתיאום תשתיות בקישור הבא:

https://is-il.creatio.com/Login/NuiLogin.aspx?ReturnUrl=%2f

 


 1. כללי – תחומים לבדיקה על ידי רשות הניקוז.

     1.1 שימור נגר בפרויקט (בדגש על מתקנים /איגומים שיהיו בני ביצוע).

     סדר גודל של נפחי נגר לשימור בתחום רשות ניקוז שורק לכיש הינו 20 מ"ק לדונם.

     1.2 בדיקת הצפות מנחלים/מערוצים בסביבת הפרויקט . הבדיקה תיעשה בשלבים הבאים:

 • בדיקת שטח אגן ההיקוות.
 • חישוב הספיקה במודלים עדכניים.
 • חישוב רום ההצפה ופשט ההצפה בתחום הנחל והגשת מפת תנוחה ורומיי פשט ההצפה.

     1.3 מתקני כניסה לנחלים/תעלות.

 • המתקנים יתוכננו על ידי מהנדס הידרולוגיה וניקוז.
 • המתקנים יתוכננו עד תחתית הנחל.
 • המתקנים יתנו פתרון לזרימת הנחל ולזרימות הכניסה מהפרויקט.
 1. התכנית תוצג על ידי משרד תכנון המתמחה בתכנון הידרולוגיה, ניקוז ונחלים.
 2. תכולת ההגשה
 • מפת אגן היקוות והנחלים + קובץ דיגיטלי.
 • תחום הפרויקט (קו כחול) + קובץ דיגיטלי.
 • חישוב הספיקות בנחל לפי מודלים עדכניים.
 • תכנון מפורט של מתקני הכניסה לנחל- pdf.
 • פשט ההצפה ורומי זרימה + קובץ דיגיטלי.
 • מכתב נלווה לבקשה עם פרטי התקשרות לחזרה.
 1. רומי כבישים מתוכננים באזור נחלים יהיה לפחות 1.5 מטר מעל רום ההצפה בהסתברות 1%.
 2. בנייה בתחום פשט ההצפה של נחל תאושר רק במקרה שמגיש התכנית יראה איגום אקוויוולנטי לנפח האיגום שנלקח מפשט ההצפה, שיבוצע במסגרת הפרויקט הנדון.
 3. במקרה של הפרת אזור טבעי על ידי תשתיות, יבוצע שיקום אזורי, לפי הסכם עם רשות הנחל והניקוז.

מסמכים