צרו קשר לתוכן הדף

נוהל קבלת תכניות ברשות ניקוז שורק לכיש

עדכון חשוב – עברנו למערכת אישורית החדשה!

 • כל המידע בפניות במערכת אישורית הקודמת עברו למערכת החדשה.
 • מעתה לא ניתן לשלוח הודעות במייל לפניות קודמות ולפניות חדשות, הנכם נדרשים להיכנס למערכת ולהתעדכן בסטטוס הפניות שלכם.
 • התכתבות ועדכונים של חומרים יתבצעו בתוך כל פניה.
 • למי שהגיש פניה בעבר נשלחה הודעת מערכת לאימות כתובת המייל ולהמשך תהליך הכניסה.
 • למי שלא הגיש בעבר, ניתן להגיש פניה לפני רישום למערכת! תקבלו עם השליחה שתי הודעות, אחת על מספר הפניה שפתחתם והשניה על רישום וכניסה ראשונית למערכת.

 

מסלולי הגשה:

מסלול תב"ע >

מסלול תכנון תשתיות >

מסלול אישור חפירה >

מסלול תחזוקה (רשויות מקומיות בלבד) >

 


 1. כללי – תחומים לבדיקה על ידי רשות הניקוז.

     1.1 שימור נגר בפרויקט (בדגש על מתקנים /איגומים שיהיו בני ביצוע).

     סדר גודל של נפחי נגר לשימור בתחום רשות ניקוז שורק לכיש הינו 20 מ"ק לדונם.

     1.2 בדיקת הצפות מנחלים/מערוצים בסביבת הפרויקט . הבדיקה תיעשה בשלבים הבאים:

 • בדיקת שטח אגן ההיקוות.
 • חישוב הספיקה במודלים עדכניים.
 • חישוב רום ההצפה ופשט ההצפה בתחום הנחל והגשת מפת תנוחה ורומיי פשט ההצפה.

     1.3 מתקני כניסה לנחלים/תעלות.

 • המתקנים יתוכננו על ידי מהנדס הידרולוגיה וניקוז.
 • המתקנים יתוכננו עד תחתית הנחל.
 • המתקנים יתנו פתרון לזרימת הנחל ולזרימות הכניסה מהפרויקט.
 1. התכנית תוצג על ידי משרד תכנון המתמחה בתכנון הידרולוגיה, ניקוז ונחלים.
 2. תכולת ההגשה
 • מפת אגן היקוות והנחלים + קובץ דיגיטלי.
 • תחום הפרויקט (קו כחול) + קובץ דיגיטלי.
 • חישוב הספיקות בנחל לפי מודלים עדכניים.
 • תכנון מפורט של מתקני הכניסה לנחל- pdf.
 • פשט ההצפה ורומי זרימה + קובץ דיגיטלי.
 • מכתב נלווה לבקשה עם פרטי התקשרות לחזרה.
 1. רומי כבישים מתוכננים באזור נחלים יהיה לפחות 1.5 מטר מעל רום ההצפה בהסתברות 1%.
 2. בנייה בתחום פשט ההצפה של נחל תאושר רק במקרה שמגיש התכנית יראה איגום אקוויוולנטי לנפח האיגום שנלקח מפשט ההצפה, שיבוצע במסגרת הפרויקט הנדון.
 3. במקרה של הפרת אזור טבעי על ידי תשתיות, יבוצע שיקום אזורי, לפי הסכם עם רשות הנחל והניקוז.

מסמכים