צרו קשר לתוכן הדף
חינוך סביבתי ושיתוף הציבור

חינוך סביבתי ושיתוף הציבור

רשות הניקוז תשלב בכל תכנון מנהלת לתכנון הנחל, עם השותפים הרלוונטיים לכל קטע תכנון.

במסגרת תוכנית האב לשטחים פתוחים רשות הניקוז יוזמת כינוסים של גורמי עניין איזוריים לשיתוף ביעדי התכנון.

רשות הניקוז רואה עצמה גורם מקשר ומאזן בין גורמים סביבתיים, וצרכים מקומיים של תושבי האזור.

לרשות הניקוז מבט כוללני על כלל מרחב הרשות.

בכוונת רשות הניקוז לפתוח בעתיד אגף לחינוך סביבתי לקשר לנחלי הרשות.

הקודם