צרו קשר לתוכן הדף
מחקרים

מחקרים

רשות הניקוז תקדם מחקרים בתחום הניקוז, סחף הקרקע, יצוב צמחי, מניעת צמיחה בלתי רצוייה של קנה בדרכים אקולוגיות, ועוד.

הקודם