צרו קשר לתוכן הדף
פיתוח סביבתי לרווחת הציבור

פיתוח סביבתי לרווחת הציבור

רשות הניקוז רואה בנחלים גורם מקשר הן בתחום המעברים האקולוגיים, והן בתחום האנושי.

בכל תכנון, משולב אקולוג ומתכנן נופי, על מנת לשמר את רצועות הנחלים פתוחות, למען עתיד ילדנו.

הקודם