צרו קשר לתוכן הדף
תחזוקת נחלים

תחזוקת נחלים

רשות הניקוז מבצעת תחזוקת נחלים שוטפת, בנחלים שבאחריות רשות הניקוז.

את רשת נחלי הרשות ניתן להוריד כאן.

תחזוקת הנחלים מתבצעת באחריות אגף ההנדסה של רשות הניקוז, על ידי מפקח הרשות.

פניות ובקשות לתחזוקת נחלים יש להגיש על ידי מהנדסי רשויות מקומיות, עד לסוף חודש מרץ בכל שנה.

ניתן לעקוב אחר התקדמות תחזוקת הנחלים במפת תחזוקת הנחלים.

המפה מתעדכנת עם התקדמות התחזוקה השנתית.

הקודם