צרו קשר לתוכן הדף
הסדרה ושיקום נחלים

הסדרה ושיקום נחלים

רשות הניקוז מקדמת תכנון מתקדם לנחלים.

התכנון משלב תחומים רבים.

בין השאר:

  • תכנון אקולוגי
  • תכנון הידרולוגי הידרולי בר קיימא.
  • תכנון נופי.
  • בחינה של תצורות עבר ופיתוליות עבר של הנחל.
  • שימור וויסות נגר במעלה הנחלים
הקודם