צרו קשר לתוכן הדף

הודעות לעיתונות

הודעה פרסום לעיתונות – על הנחת תכנית נחל גמליאל

חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות תשי"ח – 1957

הודעה על הנחת תכנית ניקוז (סעיף 19)

רשות ניקוז שורק לכיש מודיעה בזה כי הניחה תוכניות להסדרת נחל גמליאל, תכנית מספר 6-14143  במשרד החקלאות. תחום העבודה הינו מפיצול נחל גמליאל מנחל שורק במזרח, ועד חציית כביש 410 במערב. אורך הנחל בקטע זה הינו כ-6.92 ק"מ.  התוכנית כוללת תפיסות מקרקעין מגושים וחלקות על פי הפירוט הבא:  גוש (4703) חלקה (21), גוש (3864) חלקות (35,36,37,38,39,40), גוש (3865) חלקות (9-23,41), גוש (3866) חלקות (9-18,54,19-26), גוש (3867) חלקות (1,2,3,19), גוש (3568) חלקות (81,82), גוש (3567) חלקות (5,16,18,21), גוש (2632) חלקות (4,15,16), גוש (2630) חלקה (2), גוש (2629) חלקות (2-3), גוש (2628) חלקות (2-3), גוש (5920) חלקות (29,30,31,32), גוש (2623) חלקה (2), גוש (2622) חלקות (2,4), גוש (3508) חלקות (160-163,167), גוש (5918) חלקות (2,4,30).

התוכנית מונחת במשרדי רשות ניקוז שורק לכיש במרכז הכפרי נהורה, טלפון: 072-3367815, במשרדי הרשות המוניציפאלית שבתחום התוכנית. ובאתר הרשות בכתובת www.nikuz.org.il  כל המעוניין הן בתורת בעל, והן בדרך אחרת, בקרקע, בבניין או בנכסים אחרים העשויים להיפגע ע"י התוכנית שהונחה, רשאי להגיש התנגדות לרשות הניקוז תוך 30 יום מתאריך הודעה זו לפי כתובת הרשות שצוינה לעיל.

דני מורביה, יו"ר הרשות

הקודם הכל הבא