צרו קשר לתוכן הדף

הודעות לעיתונות

הודעה פרסום לעיתונות – על הנחת תכנית נחל לכיש עד הלום

חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות תשי"ח – 1957

הודעה על הנחת תכנית ניקוז (סעיף 19)

רשות ניקוז שורק לכיש מודיעה בזה כי הניחה תוכניות להסדרת נחל לכיש, קטע עד הלום – בני ברית,   תכנית מס' 6-14122 במשרד החקלאות. תכנית מס' מח/ש/740 במנהל התכנון. אורך הנחל להסדרה – 5.7 ק"מ .  התוכנית כוללת תפיסות מקרקעין מגושים וחלקות על פי הפירוט הבא: גוש (182) חלקות (22,23,24,40,48,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,105,125,127,129,131,133,136,138,141,146,148,150,152,153,155), גוש (183) חלקות (19,54,85,87,89,91,122,125,126), גוש (184) חלקות (43,44,52,66,71,73,75,87,94), גוש (190) חלקה (64), גוש (197) חלקות (43,44,45,46,47,50), גוש (198) חלקה (110), גוש (199) חלקות (1,36,38,39,40,41,44,45,47,50,51,52,55,56,58,60,63,64,65), גוש (464) חלקות (21,22,23,25,31), גוש (465) חלקה (35), גוש (469) חלקות (38,47,49), גוש (470) חלקות (32,35), גוש (471) חלקות (8,11,22,29,34,35,36,37,38,39), גוש (473) חלקות (1,3,6,9,12,15,18,22,24,25,28,29,30,31,36,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57), גוש (2451) חלקה (16), גוש (2490) חלקות (10,17,21,23,30,35), גוש (2511) חלקות (11,20).

התוכנית מונחת במשרדי רשות ניקוז שורק לכיש במרכז הכפרי נהורה, טלפון: 072-3367815, במשרדי הרשות המוניציפאלית שבתחום התוכנית, ובאתר הרשות בכתובת www.nikuz.org.il  . כל המעוניין הן בתורת בעל, והן בדרך אחרת, בקרקע, בבניין או בנכסים אחרים העשויים להיפגע ע"י התוכנית שהונחה, רשאי להגיש התנגדות לרשות הניקוז תוך 30 יום מתאריך הודעה זו לפי כתובת הרשות שצוינה לעיל.

דני מורביה, יו"ר הרשות

הקודם הכל הבא