צרו קשר לתוכן הדף

עדכונים

מתווה לתכנון וניהול אגני, אגן נחל עקרון

מטרות הפרויקט

  • מניעת נזקי הצפות בראיה אגנית, תוך מתן העדפה לפתרונות אקו-הידרולוגיים.
  • ניהול משאב הנגר בראיה אגנית – איתור לאזורי השהיה, הצפה והחדרה.
  • מיפוי תהליכים ומתן הנחיות להגנה על שטחים החיוניים לקיומה של מערכת אקו-הידרולוגית משגשגת.
  • חיזוק המערכת החקלאית באגן.
  • התייחסות לפיתוח באגן וניתובו לפיתוח בר קיימא לתועלת הציבור.
  • רתימת בעלי עניין רבים באגן ושילוב צרכיהם במערכת אקו-הידרולוגית רב מימדית.
  • להוות דוגמא מתודולוגית לדיוק שכבות לשימור משאבי מים לתכנית האסטרטגית 2040.

מסמכים

הקודם הכל הבא