צרו קשר לתוכן הדף

מידע למתכננים

נחלים ואגני היקוות לכיש שורק שכבות ממ"ג (G.I.S) להורדה.

שכבות של כל נחלי רשות ניקוז שורק לכיש ואגני ההיקוות, משטח אגן היקוות של 2 קמ"ר ומעלה. לשימוש הציבור.

מסמכים

הקודם הכל הבא