צרו קשר לתוכן הדף

פרסומים

עיקרי תכנית האב עד כה

רקע | תכנון שטחים פתוחים

  • השטחים הפתוחים בישראל הינם משאב נדיר ומתכלה שזמינותו הולכת ופוחתת, מרביתם באחריותן של המועצות האזוריות.
  • שטחים אלו מתפקדים כעורף כפרי לתושבי המועצות והערים השכנות ומשאב חיוני לכלל תושבי הארץ העוברים או נופשים בהם.
  • הערכים והתועלות בשטחים הפתוחים, כמו גם לחצי פיתוח ההולכים וגוברים בעיקר במרכז הארץ, הביאו לצורך בפיתוח אסטרטגיה תכנונית זהירה ורציונאלית של השטחים הפתוחים – המשאבים והאיכויות הטמונים בהם, להשגת מגוון שירותים סביבתיים, באופן שישמר את ערכיהם וחשיבותם, לדור הנוכחי ולדורות הבאים.
  • לאור אותם לחצי פיתוח מתחזקת חשיבותו של מערך הנחלים כשלד מרחבי חיוני לשמירה על מגוון התפקודים של השטחים הפתוחים )אקולוגיים, הידרולוגיים, סביבתיים, תרבותיים, חברתיים(.
    ראוי שאת האסטרטגיה התכנונית תנחה תפיסה הרואה את כל אגן הניקוז כמרחב השפעה על תפקוד השטחים הפתוחים.

מסמכים

הקודם הכל הבא