צרו קשר לתוכן הדף

פרסומים

שיקום אקוהידרולוגי של גדות השורק התחתון

פרויקט בשיתוף עם רט"ג.

הפרויקט בחן שיקום של גדה מזוהמת בריסוסים, שאיננה מאפשרת גידול צמחיית גדות.

שוקמה גדת הנחל על ידי פתיחה, האטת מהירויות זרימה, ושתילה מיוחדת בגדת הנחל.

הפרויקט הינו פרויקט חלוץ ארצי בתחום זה.

מסמכים

הקודם הכל הבא