צרו קשר לתוכן הדף

הודעה פרסום לעיתונות – על הנחת תכנית נחל גמליאל

חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות תשי"ח – 1957

הודעה על הנחת תכנית ניקוז (סעיף 19)

רשות ניקוז שורק לכיש מודיעה בזה כי הניחה תוכניות להסדרת נחל גמליאל, תכנית מספר 6-14143  במשרד החקלאות. תחום העבודה הינו מפיצול נחל גמליאל מנחל שורק במזרח, ועד חציית כביש 410 במערב. אורך הנחל בקטע זה הינו כ-6.92 ק"מ.  התוכנית כוללת תפיסות מקרקעין מגושים וחלקות על פי הפירוט הבא:  גוש (4703) חלקה (21), גוש (3864) חלקות (35,36,37,38,39,40), גוש (3865) חלקות (9-23,41), גוש (3866) חלקות (9-18,54,19-26), גוש (3867) חלקות (1,2,3,19), גוש (3568) חלקות (81,82), גוש (3567) חלקות (5,16,18,21), גוש (2632) חלקות (4,15,16), גוש (2630) חלקה (2), גוש (2629) חלקות (2-3), גוש (2628) חלקות (2-3), גוש (5920) חלקות (29,30,31,32), גוש (2623) חלקה (2), גוש (2622) חלקות (2,4), גוש (3508) חלקות (160-163,167), גוש (5918) חלקות (2,4,30).

התוכנית מונחת במשרדי רשות ניקוז שורק לכיש במרכז הכפרי נהורה, טלפון: 072-3367815, במשרדי הרשות המוניציפאלית שבתחום התוכנית. ובאתר הרשות בכתובת www.nikuz.org.il  כל המעוניין הן בתורת בעל, והן בדרך אחרת, בקרקע, בבניין או בנכסים אחרים העשויים להיפגע ע"י התוכנית שהונחה, רשאי להגיש התנגדות לרשות הניקוז תוך 30 יום מתאריך הודעה זו לפי כתובת הרשות שצוינה לעיל.

דני מורביה, יו"ר הרשות

הודעה פרסום לעיתונות – על הנחת תכנית נחל לכיש עד הלום

חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות תשי"ח – 1957

הודעה על הנחת תכנית ניקוז (סעיף 19)

רשות ניקוז שורק לכיש מודיעה בזה כי הניחה תוכניות להסדרת נחל לכיש, קטע עד הלום – בני ברית,   תכנית מס' 6-14122 במשרד החקלאות. תכנית מס' מח/ש/740 במנהל התכנון. אורך הנחל להסדרה – 5.7 ק"מ .  התוכנית כוללת תפיסות מקרקעין מגושים וחלקות על פי הפירוט הבא: גוש (182) חלקות (22,23,24,40,48,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,105,125,127,129,131,133,136,138,141,146,148,150,152,153,155), גוש (183) חלקות (19,54,85,87,89,91,122,125,126), גוש (184) חלקות (43,44,52,66,71,73,75,87,94), גוש (190) חלקה (64), גוש (197) חלקות (43,44,45,46,47,50), גוש (198) חלקה (110), גוש (199) חלקות (1,36,38,39,40,41,44,45,47,50,51,52,55,56,58,60,63,64,65), גוש (464) חלקות (21,22,23,25,31), גוש (465) חלקה (35), גוש (469) חלקות (38,47,49), גוש (470) חלקות (32,35), גוש (471) חלקות (8,11,22,29,34,35,36,37,38,39), גוש (473) חלקות (1,3,6,9,12,15,18,22,24,25,28,29,30,31,36,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57), גוש (2451) חלקה (16), גוש (2490) חלקות (10,17,21,23,30,35), גוש (2511) חלקות (11,20).

התוכנית מונחת במשרדי רשות ניקוז שורק לכיש במרכז הכפרי נהורה, טלפון: 072-3367815, במשרדי הרשות המוניציפאלית שבתחום התוכנית, ובאתר הרשות בכתובת www.nikuz.org.il  . כל המעוניין הן בתורת בעל, והן בדרך אחרת, בקרקע, בבניין או בנכסים אחרים העשויים להיפגע ע"י התוכנית שהונחה, רשאי להגיש התנגדות לרשות הניקוז תוך 30 יום מתאריך הודעה זו לפי כתובת הרשות שצוינה לעיל.

דני מורביה, יו"ר הרשות

הודעה על הנחת תכנית ניקוז (סעיף 19)

חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות תשי"ח – 1957

הודעה על הנחת תכנית ניקוז (סעיף 19)

רשות ניקוז שורק לכיש מודיעה בזה כי הניחה תוכניות להסדרת נחל האלה וברקאי, קטע בסיס חצור,   תכנית מספר 8/ני/101 . אורכי הנחלים להסדרה:  נחל האלה – 7.14 ק"מ, נחל ברקאי – 5.56 ק"מ.

נחל האלה וברקאי: התוכנית כוללת תפיסות מקרקעין מגושים וחלקות על פי הרשימה הבאה:  (גוש- 543, חלקות: 9,11,13,14,15,16,17)  (גוש- 546, חלקות: 3,11,23,32,34,36,38,40)  (גוש- 568, חלקות: 32,33)   (גוש- 2514, חלקות: 14,52)   (גוש- 2516, חלקות: 2,3,4,8,9)   (גוש- 2542, חלקות: 2,4,5)   (גוש- 2544, חלקות: 11,12,14,17,22)   (גוש- 2545, חלקות: 36,84,94)   (גוש- 2546, חלקה- 20)   (גוש- 2592, חלקות: 8,11,12,19)   (גוש- 2593, חלקות: 3,5,6,7,9,10,11)   (גוש- 2594, חלקות: 2,4,11)   (גוש- 2595, חלקות: 2,9)   (גוש- 2755, חלקות: 4,5,13,14,17)   (גוש- 2759, חלקות: 2,3,4)   (גוש- 2760, חלקות: 2,3)   (גוש-2775, חלקה- 42).

התוכנית מונחת במשרדי רשות ניקוז שורק לכיש במרכז הכפרי נהורה, טלפון: 072-3367815, במשרדי הרשות המוניציפאלית שבתחום התוכנית. ובאתר הרשות, כל המעוניין הן בתורת בעל, והן בדרך אחרת, בקרקע, בבניין או בנכסים אחרים העשויים להיפגע ע"י התוכנית שהונחה, רשאי להגיש התנגדות לרשות הניקוז תוך 30 יום מתאריך הודעה זו לפי כתובת הרשות שצוינה לעיל.

דני מורביה, יו"ר הרשות