צרו קשר לתוכן הדף

מתווה לתכנון וניהול אגני, אגן נחל עקרון

מטרות הפרויקט

 • מניעת נזקי הצפות בראיה אגנית, תוך מתן העדפה לפתרונות אקו-הידרולוגיים.
 • ניהול משאב הנגר בראיה אגנית – איתור לאזורי השהיה, הצפה והחדרה.
 • מיפוי תהליכים ומתן הנחיות להגנה על שטחים החיוניים לקיומה של מערכת אקו-הידרולוגית משגשגת.
 • חיזוק המערכת החקלאית באגן.
 • התייחסות לפיתוח באגן וניתובו לפיתוח בר קיימא לתועלת הציבור.
 • רתימת בעלי עניין רבים באגן ושילוב צרכיהם במערכת אקו-הידרולוגית רב מימדית.
 • להוות דוגמא מתודולוגית לדיוק שכבות לשימור משאבי מים לתכנית האסטרטגית 2040.

שיקום אקוהידרולוגי של גדות השורק התחתון

פרויקט בשיתוף עם רט"ג.

הפרויקט בחן שיקום של גדה מזוהמת בריסוסים, שאיננה מאפשרת גידול צמחיית גדות.

שוקמה גדת הנחל על ידי פתיחה, האטת מהירויות זרימה, ושתילה מיוחדת בגדת הנחל.

הפרויקט הינו פרויקט חלוץ ארצי בתחום זה.

עיקרי תכנית האב עד כה

רקע | תכנון שטחים פתוחים

 • השטחים הפתוחים בישראל הינם משאב נדיר ומתכלה שזמינותו הולכת ופוחתת, מרביתם באחריותן של המועצות האזוריות.
 • שטחים אלו מתפקדים כעורף כפרי לתושבי המועצות והערים השכנות ומשאב חיוני לכלל תושבי הארץ העוברים או נופשים בהם.
 • הערכים והתועלות בשטחים הפתוחים, כמו גם לחצי פיתוח ההולכים וגוברים בעיקר במרכז הארץ, הביאו לצורך בפיתוח אסטרטגיה תכנונית זהירה ורציונאלית של השטחים הפתוחים – המשאבים והאיכויות הטמונים בהם, להשגת מגוון שירותים סביבתיים, באופן שישמר את ערכיהם וחשיבותם, לדור הנוכחי ולדורות הבאים.
 • לאור אותם לחצי פיתוח מתחזקת חשיבותו של מערך הנחלים כשלד מרחבי חיוני לשמירה על מגוון התפקודים של השטחים הפתוחים )אקולוגיים, הידרולוגיים, סביבתיים, תרבותיים, חברתיים(.
  ראוי שאת האסטרטגיה התכנונית תנחה תפיסה הרואה את כל אגן הניקוז כמרחב השפעה על תפקוד השטחים הפתוחים.