צרו קשר לתוכן הדף

ועדת פטור

 • תאריך פרסום מכרז

  תאריך פרסום מכרז

  03.01.2019

 • תאריך הגשת מכרז

  תאריך הגשת מכרז

  03.01.2019 | 12:00

 • מיקום הגשת מסמכים

  מיקום הגשת מסמכים

  משרדי החברה

פרוטוקול ישיבת ועדת פטור משרדית לאישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993

ישיבת ועדת פטור משרדית

 

משתתפים:

שלום יפרח, מנכ"ל, יו"ר הוועדה

ברק שליו, חשב

עו"ד רן ליבר, ממשרדה של היועמ"ש איילת רייך- מיכאלי

 

על סדר היום:

בקשה לאישור התקשרות בפטור ממכרז עם הקבלן א.י. כלפון בהתאם לתקנה 3 (4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 (להלן: "תקנות חובת המכרזים").

מסמכי המכרז

הקודם הכל