צרו קשר לתוכן הדף

מכרז לתפקיד מהנדס הרשות

 • תאריך פרסום מכרז

  תאריך פרסום מכרז

  15.06.2020

 • תאריך הגשת מכרז

  תאריך הגשת מכרז

  08.07.2020 | 12:00

 • מיקום הגשת מסמכים

  מיקום הגשת מסמכים

  משרדי הרשות

רשות נחל וניקוז שורק לכיש מודיעה בזאת על מכרז לתפקיד מהנדס הרשות.

 

תיאור התפקיד:

תכנון, ניהול וקידום פרויקטים בתחום תשתיות ניקוז ושיקום נחלים; בדיקת תכניות ניקוז ותכניות בנין עיר מהיבטי ניהול נגר; עבודה מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מתכננים וקבלנים; ניהול והובלת צוותי תכנון; קידום, ניהול ופיקוח על ביצוע הפרויקטים; ייעוץ מקצועי למנכ"ל הרשות ומליאת הרשות; ייצוג הרשות בוועדות מקצועיות , ועדות מחוזיות, ועדות מקומיות וכד'; גיבוש תכנית תחזוקה שנתית ויישומה; גיבוש תכנית עבודה רב שנתית בתחומי ניקוז, ניהול סיכונים, שיקום נחלים,  והגנה מפני שיטפונות; כל משימה אחרת שתוטל עליו ע"י הגורמים השונים ברשות.

דרישות התפקיד:

מהנדס מים (קרקע וניקוז) ו/או מהנדס אזרחי ו/או מהנדס סביבה (עדיפות למהנדס מים וניקוז) רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים  תשי"ח (1985).

ניסיון נדרש:
של שנתיים  לפחות בתחומים הבאים:

 • עבודות מים, ניקוז, קרקע ופיתוח נופי
 • פיקוח וניהול ביצוע עבודות קבלניות בתחום התשתיות, כולל: ניקוז, ניהול פרויקטים משלב התכנון, שיפוט תכניות, הכנת מסמכי מכרז לפרסום, התקשרות עם קבלנים ופיקוח, ניהול תקציבי פיתוח ,בדיקת חשבונות.
 • ניהול והנעת צוות עובדים, יועצים חיצוניים, מתכננים.
 • עבודה מול מהנדסי רשויות מקומיות, גופים ציבוריים.
 • שליטה בoffice  ו-G.I.S

על המעוניינים להציג מועמדותם לתפקיד עד ליום רביעי טז' בתמוז תש"פ  8.7.20 בשעה 15:00.

את המסמכים הנדרשים מטה יש להגיש סרוקים כקובץ PDF  למייל: rashut@nikuz.org.il תחת הכותרת מועמדות לתפקיד מהנדס רשות ניקוז שורק לכיש:

קורות חיים; תעודות המעידות על השכלה; תיעוד על רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים; טבלה ובה שמות של 2 ממליצים לפחות כולל: שם, תפקיד, ופרטים ליצירת קשר; צילום רישיון נהיגה; צילום תעודת זהות.

לקבלת דרישות התפקיד המלאות אודות המשרה יש לפנות לרחלי בטלפון:  072-3367815,   rashut@nikuz.org.il

         

שלום יפרח, מנכ"ל  רשות הניקוז                                                              

דני מורביה, יו"ר רשות הניקוז

הקודם הכל