צרו קשר לתוכן הדף

מכרז מס' 06/2020 לביצוע עבודות תחזוקה, ניקוז, שימור קרקע תשתיות ופיתוח

 • תאריך פרסום מכרז

  תאריך פרסום מכרז

  24.06.2020

 • תאריך הגשת מכרז

  תאריך הגשת מכרז

  14.07.2020 | 12:00

 • מיקום הגשת מסמכים

  מיקום הגשת מסמכים

  משרדי הרשות

פרטים מצורפים במסמכים נלווים.

שימו לב, הועלו גם תשובות לשאלות.

מסמכי המכרז

הקודם הכל