צרו קשר לתוכן הדף

מכרז מס' 3013 – מכירת רכב אוקטובר 2023

 • תאריך פרסום מכרז

  תאריך פרסום מכרז

  27.11.2023

 • תאריך הגשת מכרז

  תאריך הגשת מכרז

  07.12.2023 | 12:00

 • מיקום הגשת מסמכים

  מיקום הגשת מסמכים

  תיבת מכרזים

רשות ניקוז שורק לכיש (להלן: "הרשות") מוציאה מכרז למכירת רכב הרשות בהתאם למפורט:

 1. מספר רישוי: 5839959  סוג הרכב +דגם: סוברו פורסטר
 2.  ק"מ: כ-375,000 ק"מ . טסט עד: 15.9.23 שנה: 2014 (להלן: "הרכב")
 3. ניתן לראות את הרכב במגרש החנייה ב משרדי הרשות במושב נהורה בתאריכים  28.11.23 ועד -4.12.23 בין השעות 9:00-12:00. בתיאום מראש עם גדי דקומנצ'י מס' פלא: 050-3300510
 4.  חובה לראות את הרכב כתנאי לקבלת מפרט ולהגשת הצעת מחיר.
 5. פרטים נוספים על הרכב ומידע נוסף ניתן לקבל אצל גדי דקומנצ'י  050-3300510
 6. את ההצעות יש להגיש ע"ג טופס הצעת מחיר שאותו ניתן לקבל במזכירות הרשות.
 7. בשאלות והבהרות ניתן לפנות לרשות עד ליום 5.12.23 בשעה 12:00 באמצעות דוא"ל  rashut@nikuz.org.il     בציון מס' מכרז מס' 3013 . יש לוודא קבלה בטלפון 072-3367815.
 8. את ההצעות יש להגיש ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הרשות בכתובת מרכז כפרי נהורה, ד. לכיש דרום 79340  עד ליום 7.12.23 בשעה 12:00  ( בתיאום מראש טל: 072:3367815 )
 9. מובהר כי הרכב הינו משומש וכי יימכר במצב כפי שהוא (AS IS) מבלי שתחול על הרשות אחריות על תקינותו מכל בחינה שהיא.
 10. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים השונים או מי מהם, לרבות התמחרות בין המציעים.
 11. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהיא.
 12. תשלום עבור רכישת הרכב ע"י הזוכה יעשה באמצעות העברה בנקאית לפקודת רשות ניקוז שורק לכיש עד 3 ימים מיום מסירת ההודעה לזוכה על זכייתו במכרז.
 13. הרכב יימסר לזוכה רק לאחר פירעון התשלום וביצוע העברת הבעלות על הרכב (העברת הבעלות תיעשה על חשבון הזוכה).
 14. מהרגע בו יימסר הרכב לזוכה, יהיה הרכב בבעלותו המלאה של הזוכה, לרבות דו"חות תנועה, נסיעות בכביש 6, תאונות דרכים חו"ש וכו'.
 15. למען הסר ספק, הרשות רשאית שלא לקבל את ההצעה הגבוה ביותר, או לא לקבל הצעה כל שהיא.
הקודם הכל