צרו קשר לתוכן הדף

קול קורא לשיקום נחלים לשנת 2016

 • תאריך פרסום מכרז

  תאריך פרסום מכרז

  30.04.2018

 • תאריך הגשת מכרז

  תאריך הגשת מכרז

  09.05.2018 | 12:00

 • מיקום הגשת מסמכים

  מיקום הגשת מסמכים

  במשרדי החברה

שיקום נחל האלה – מקטע קרית מלאכי.

נא לקרוא את הקובץ המצורף.

הקדמה:

הצעה זו באה כמענה לקול קורא של משרד הגנת הסביבה להקצאת כספים לשיקום נחלים לשנת 2016.

נחל האלה הוא אחד הנחלים המרכזיים היורדים משדרת ההר המרכזית אל גבעות השפלה ומישור חוף פלשת, שם הוא נפגש עם נחל לכיש ונשפך איתו לים התיכון. השטח המוצע לתכנון מהווה חלק ממסדרון אקולוגי ארצי (רט"ג-שקדי ושדות, 2000).הקושר את נחל האלה במעלהו, באזור הר חברון

ועד לשפכו לנחל לכיש ולים. התכנון יציג את הפעולות הנדרשות לשיקום אקולוגי ונופי של המקטע.

דפים אלו יציגו מתווה לשיקום מקטע של נחל האלה הנמצא בתחום וסמוך לגבול העיר קרית מלאכי. המקטע שאורכו כ-5 ק"מ מתחיל במעלה, מרחק של מספר מאות מטרים מזרחית לתחום השיפוט של קרית מלאכי ומסתיים במורד כקילומטר מערבית לקצה לתחום השיפוט של העיר. (ראו מפה 2).

נחל האלה במקטע זה הוא נחל מופר ביותר, זיהום בשל מצבורי פסולת, וכולל מינים פולשים ומתפרצים, אפיק נחל בעל חתך "טרפז" וללא נגישות לקהל. מטרת השיקום היא להגיע למצב של שיווי משקל אקולוגי באגן ההיקוות, המאפשר למערכת הטבעית לחדש את עצמה ולשקם את בתי הגידול האופייניים לה, תוך שינוי דינמי תדיר, ובכך לאפשר גם את הפיכת הנחל לאזור פנאי נופש וטבע.

מקטע זה נבחר משום היותו צמוד לריכוז האוכלוסיה הגדול של קרית מלאכי,ובשל העובדה שפעולות ניקיון, שיקום והכשרה לקליטת קהל וכן פעולות למניעת השלכה עתידית של פסולת יכולים להפוך מקטע זה מ"חצר אחורית" עזובה ומוזנחת למוקד טבע, פנאי ונופש לתושבי קרית מלאכי והישובים

הסמוכים. ומשום היותו החוליה האחרונה שלא טופלה בתהליך שיקום נחל האלה כולו.

קרית מלאכי מדורגת ע"פ סיווג הלמ"ס כישוב בעל דירוג חברתי כלכלי נמוך (4). המקטע המוצג לשיקום נמצא כולו בתחום המוניציפאלי של קרית מלאכי או עד 1 ק"מ מגבולה.

הזמינות והישימות הסטטוטורית והתכנונית של מקטע זה לביצוע השיקום היא גבוהה. מקטע זה נכלל בתכנית אב אותה הובילה קק"ל בשיתוף עם עיריית קרית מלאכי, מ.א. באר טוביה ורשות נחל וניקוז "שורק-לכיש" (תכנית אב נחל האלה שלף מטלון 2014) בנוסף התכניות הסטטוטוריות התקפות )תכנית מתאר מקומית 165/03/8, תמ"א 22, תמ"א 34/ב/3 ראו מפות מצורפות( מאפשרות ביצוע

התכנון המוצע.

בגדתו הדרומית של הנחל נמצאים אזורי תעשיה של קרית מלאכי חלק משטחי האכסון של המפעלים פלש לשטח הנחל, בנוסף פעולות גידור והשלכת פסולת מונעות נגישות מלאה מהעיר לנחל. במסגרת פרוייקט זה עיריית קרית מלאכי התחייבה לסייע בפינוי מלא של גדת הנחל ולנקוט בפעולות למניעת

השלכת פסולת עתידית לטובת שיקום הנחל והנגשה לציבור (מצורפת התחייבות העירייה). הצעה זו כוללת מערך ותכנית חינוכית קהילתית מפורטת המערבת וקושרת את מערכת החינוך

והקהילה של קרית מלאכי לפעולות חינוכיות בנחל תוך השתתפות פעילה בהליכי השיקום המוצעים.

תהליך הניקוי ושיקום של הנחל יצור הנגשה פיסית של הנחל ויהפוך אותו למקום מרכזי עבור עשרות אלפי תושבי קרית מלאכי והאזור. התכנית החינוכית קהילתית תשלים את תהליך הנגשת הנחל אל התושבים, תיצוק לתוכו תוכן ותבסס את מקומו כמוקד משיכה וגאווה לקהילה.

הקודם הכל